sistem ne demek?

 1. Düzen

  Açıklamasının arkasına yeni bir ücretlendirme sistemi getirdiğini ekledi.

  Lâtife Tekin
 2. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni

  Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir.

  H. E. Adıvar
 3. Yol, yöntem.
 4. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat.
 5. Model, tip

  ... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar.

  Y. Z. Ortaç
 6. Dizge.
 7. Bk. dizge
 8. Belirli bir işlevi yerine getiren ve aralarında belirli düzen içinde etkileşimler bulunan ögeler topluluğu.
 9. Üzerinde inceleme yapılan belirli sınırlarla çevrilmiş olan evrenin bir parçası.
 10. Organizmada aynı işlevleri gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik veya grup.
 11. Fr. Bir bütün meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı unsurların hepsi.
 12. (en)The system.
 13. (en)Regulation.
 14. (en)Regime.
 15. (en)Framework.
 16. (en)Graticule.
 17. (en)Grid.
 18. (en)Gridiron.
 19. (en)Method.
 20. (en)Tract.
 21. (en)Fabric.
 22. (en)System now obtaining.
 23. (en)System Dgr.: anat.
 24. (en)Systema.
 25. (en)System.
 26. (en)Syst.
 27. (fr)Syst

düzen

 1. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması.
 3. Yerleştirme, tertip.
 4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
 5. Dolap, hile
 6. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
 7. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
 8. Alet edevat takımı.
 9. (en)Order.
 10. (en)Regularity.

dizge

 1. Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
 2. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, sistem.
 3. Bir müzikal eserin belirli bir çalgı ile ve bu çalgı üzerindeki hangi tel ve perdelere basılarak çalınacağını, nota yerine çeşitli rakam, harf ve işaretlerle gösteren sistem.
 4. Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü.
 5. Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu.
 6. (en)Tablature.
 7. (en)System.
 8. (en)System sistem.
 9. (al)System
 10. (fr)Système

sistem akış diyagramı

 1. (en)System flowchart

sistem analisti

 1. (en)Systems analyst.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sistem akış diyagramısistem analistisistem analizcisistem analizisistem beklemesisistem bilgisisistem bütünleştirmesisistem çalışmasısistem çözümlemesisistem çözümleyicisisiste hareket edemiyensisteinsistein cys csistektazisistektomi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın