lenfatik filariozis ne demek?

  1. Erişkinleri deri altı lenf damarlarında veya lenf düğümlerinde yaşayan, larvaları dolaşım kanında bulunan ve sivrisinekler tarafından taşınan Wuchereria bancrofti, Brugia malayi veya Brugia timori türlerinin neden olduğu lenfatik sistem hastalığı, filaryal elefantiozis.
  2. (en)Lymphatic filariasis, tropicalfilariosis.

lenfatik

  1. Lenf damarı
  2. Lenfle ilgili olan.
  3. Lenfatizme tutulmuş olan (kimse)
  4. (en)Lymphatic.

lenfatik deri lökozu

  1. Münferit veya tüm lenf yumrularının iştiraki, derinin çok sayıda lökotik tümörleriyle belirgin lenfatik tipin kötücül tümörleri.
  2. (en)Leucosis lymphatica cutaneus bovis.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lenfatiklenfatik deri lökozulenfatik dokulenfatik lökozislenfatik lösemilenfatik organlenfatik sistemlenfalenfa damarılenfa yı dahilılenfadenektomilenfadenilenflenf bezilenf bezi büyümesilenf bezlerilenf bezlerim şiştiFilarioideaFilarioidea enfeksiyonlarıfilarioidea infectionsfilarifilariafilaria bancroftiFilaria demarquayiFilaria diurna
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın