la bel tube ne demek?

 1. La Bel tüpü

la

 1. Lantan elementinin simgesi.
 2. Gam dizisinde "sol" ile "si" arasındaki ses.
 3. Arapça'da kelimenin başında Nefy Edatı olarak kullanılır. Olumsuz anlam yükler. Örneğin: Lâ mekân: Mekansız
 4. Bu sesi gösteren nota işareti.
 5. Lantanyumun simgesi.
 6. (en)Syllable applied to the sixth tone of the scale in music in solmization.
 7. (en)The tone A; so called among the French and Italians.
 8. (en)Look; see; behold; sometimes followed by you.
 9. (en)An exclamation of surprise; commonly followed by me; as, La me! the syllable naming the sixth note of a major or minor scale in solmization.
 10. (en)In solmization, the sixth degree of the major scale Also, the first degree of the relative minor scale, e g a is the sixth degree, or la, in the C major scale and the first degree of the a-minor scale.

La Bel tüpü

 1. Ayrımsal damıtması için kullanılan 2 veya daha fazla balonu (veya tüpü) olan damıtma tüpü.
 2. (en)La Bel tube.

la belle epoque

 1. Fransız tarihinde sanat ve bilimde büyük ilerlemelerin kaydedildiğŸi dönem (1871-1914)

bel

 1. İşaret.
 2. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm
 3. Bu bölümün, sırtın altına rastlayan bölgesi.
 4. Hayvanlarda omuz başı ile sağrı arası.
 5. Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer.
 6. Geminin orta bölümü.
 7. Meni.
 8. Toprağı aktarmaya veya işlemeye yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir tarım aracı.
 9. Ses şiddetiyle ilgili birim.
 10. Vücudun göğüs ile karın bölgeleri arasında kalan kuşak kısmı.

tube

 1. Boru, tüp
 2. Tünel
 3. Boru döşemek, boru içine yerleştirmek, boru salmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

La Bel tüpüla belle epoquelala akallla antigensla antijenlerila cartela coroniala crossela di dalL alaninL amino asitl antennaL argininbelbel ağrısıbel airbel alıştırmasıbel atardamarlarıbel bağıbel bağlamakbel bağlayanbel belbel bel bakmakbebe ... shybe a bad judge ofbe a bad sailorbe a ball of fortune
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın