la antigens ne demek?

 1. La antijenleri

la

 1. Lantan elementinin simgesi.
 2. Gam dizisinde "sol" ile "si" arasındaki ses.
 3. Arapça'da kelimenin başında Nefy Edatı olarak kullanılır. Olumsuz anlam yükler. Örneğin: Lâ mekân: Mekansız
 4. Bu sesi gösteren nota işareti.
 5. Lantanyumun simgesi.
 6. (en)Syllable applied to the sixth tone of the scale in music in solmization.
 7. (en)The tone A; so called among the French and Italians.
 8. (en)Look; see; behold; sometimes followed by you.
 9. (en)An exclamation of surprise; commonly followed by me; as, La me! the syllable naming the sixth note of a major or minor scale in solmization.
 10. (en)In solmization, the sixth degree of the major scale Also, the first degree of the relative minor scale, e g a is the sixth degree, or la, in the C major scale and the first degree of the a-minor scale.

la antijenleri

 1. Bağışıklık cevabı genlerini içeren DNA bölgesi ile bağlantılı antijenler.
 2. (en)La antigens.
 3. (fr)La antigènes

la akall

 1. en azından; daha aşağı olmaz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

la antijenlerila akalllala bel tubeLa Bel tüpüla belle epoquela cartela coroniala crossela di dalL alaninL amino asitl antennaL argininantigenantigen antibody complexantigen antibody reactionantigen binding fragmentantigen binding siteantigametositantigasantigazantianti acid coatanti aircraftanti aircraft gunanti alerji
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın