la belle epoque ne demek?

 1. Fransız tarihinde sanat ve bilimde büyük ilerlemelerin kaydedildiğŸi dönem (1871-1914)

la

 1. Lantan elementinin simgesi.
 2. Gam dizisinde "sol" ile "si" arasındaki ses.
 3. Arapça'da kelimenin başında Nefy Edatı olarak kullanılır. Olumsuz anlam yükler. Örneğin: Lâ mekân: Mekansız
 4. Bu sesi gösteren nota işareti.
 5. Lantanyumun simgesi.
 6. (en)Syllable applied to the sixth tone of the scale in music in solmization.
 7. (en)The tone A; so called among the French and Italians.
 8. (en)Look; see; behold; sometimes followed by you.
 9. (en)An exclamation of surprise; commonly followed by me; as, La me! the syllable naming the sixth note of a major or minor scale in solmization.
 10. (en)In solmization, the sixth degree of the major scale Also, the first degree of the relative minor scale, e g a is the sixth degree, or la, in the C major scale and the first degree of the a-minor scale.

la akall

 1. en azından; daha aşağı olmaz

belle

 1. Salon kadını
 2. Dilber
 3. Güzel, güzel kadın
 4. Güzelliğiyle tanınan kadın veya kız

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lala akallla antigensla antijenlerila bel tubeLa Bel tüpüla cartela coroniala crossela di dalL alaninL amino asitl antennaL argininbellebelle epoquebelle of the ballbelle trapbelledbellege ulasimbellege yüklü programbellekbellek adres yazmacıbellek adres yazmacibellbell and spigot jointbell bottomedbell bottomed trousersbell bottoms
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın