l ne demek?

 1. Lösin amino asit.
 2. Özel molekül konfigürasyonunu gösteren ön ek (L-glikoz).
 3. Ribozomun büyük alt birimindeki proteinler.
 4. Litre.
 5. L, İngiliz alfabesinin 12. harfi
 6. L1.Avagadro sabiti. 2.Lagrange fonksiyonu. 3.Tanımlanmamış bir ligand. 4.Luminence. 5.Orbital açısal momentum kuantum sayısı. 6.Parlaklık. 7.İndüktans için sembol. 8.Litre için sembol. 9.L asit: 1-naftol-5-sülfonik asit. 10.L elektronlar: Atomun ikinci kabuğunda bulunan elektronlar. 11.L hattı: a)K hattını takip eden çizgilerin grubu. b)Lamda=3820 ve Lamda=3858 olan Fe nedeniyle Fraunhofer çizgileri. 12.L parçaçıkları: Leptonlar. 13.L ışıması: Anti katot olarak kullanılmış metalin homojen X-ışınlarının ikinci serisi. K ışımasının analoğu. 14.L spektrum: L ışıması nedeniyle oluşan spektrum. Moseley spektrum. 15.L: Karbonhidrat, aminoasit, peptitlerde polarize ışığı sola döndürmeyi belirtir. (II)
 7. Avagadro sabiti.
 8. Lagrange fonksiyonu.
 9. Tanımlanmamış bir ligand.
 10. Luminence.
 11. Orbital açısal momentum kuantum sayısı.
 12. Parlaklık.
 13. İndüktans için sembol.
 14. Litre için sembol.
 15. L asit: 1-naftol-5-sülfonik asit. 1
 16. L elektronlar: Atomun ikinci kabuğunda bulunan elektronlar. 1
 17. L hattı: a)K hattını takip eden çizgilerin grubu. b)Lamda=3820 ve Lamda=3858 olan Fe nedeniyle Fraunhofer çizgileri. 1
 18. L parçaçıkları: Leptonlar. 1
 19. L ışıması: Anti katot olarak kullanılmış metalin homojen X-ışınlarının ikinci serisi. K ışımasının analoğu. 1
 20. L spektrum: L ışıması nedeniyle oluşan spektrum. Moseley spektrum. 1
 21. L: Karbonhidrat, aminoasit, peptitlerde polarize ışığı sola döndürmeyi belirtir. (II)
 22. (en)Liter.

lösin

 1. Suda az bir miktarda çözünen ve mısır tanesinde bol bulunan, kemik, cilt ve kas dokusunun gelişmesinde rol oynayan sembolü Leu ve L olan alifatik bir esansiyel amino asit.
 2. Beyaz kristallerden oluşan, suda ve alkolde az çözünen, eterde çözünmeyen, insan ve hayvanlar için esansiyel olan, hidrokarbon yan zincirleri bulunan hidrofobik bir aminoasit..
 3. (en)Loess.
 4. (en)Leucine.

L alanin

 1. Sentetik olarak üretilen ticari bir ürün.
 2. (en)L- alanine.

L amino asit

 1. Asimetrik karbon atomuna bağlı amino grubu solda olan amino asit.
 2. (en)L-amino acid.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

L alaninL amino asitl antennaL argininL asparajinL aspartik asitl bandl cetvelil demiriL dopaababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın