be ... shy ne demek?

 1. (birinin) (belirli bir miktarda) eksiği olmak

  We're only twenty dollars shy of a million. / Bir milyona varabilmek için yalnızca yirmi dolar eksiğimiz var.

be a bad judge of

 1. -den anlamamak.

be a bad sailor

 1. Deniz tutmak

shy

 1. Yandan fırlatmak, atmak
 2. Atış, fırlatış
 3. Dili
 4. Korkak, ürkek, çekingen
 5. Utangaç, mahcup
 6. Of ile tedbirli, ihtiyatlı, dikkatli
 7. Az ürün veren (ağaç)
 8. Dili., on ile eksik, noksan, az
 9. Ürkmek (at), ürkerek zıplamak
 10. Ürkme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

be a bad judge ofbe a bad sailorbe a ball of fortunebe a basket casebe a big dealbebe a bit onbe a byword forbe a charge on smbbe a credit tobb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın