bel ne demek?

 1. İşaret.
 2. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm

  Kolum, boynundan beline doğru kayıyor.

  Y. Z. Ortaç
 3. Bu bölümün, sırtın altına rastlayan bölgesi.
 4. Hayvanlarda omuz başı ile sağrı arası.
 5. Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer.
 6. Geminin orta bölümü.
 7. Meni.
 8. Toprağı aktarmaya veya işlemeye yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir tarım aracı.
 9. Ses şiddetiyle ilgili birim.
 10. Vücudun göğüs ile karın bölgeleri arasında kalan kuşak kısmı.
 11. Bilakis, belki, katiyyetle, ihtimaldir, öyle, dahi kelimeleri manasına tercüme edilir. İ'rab edatıdır.
 12. Yutma. Emme.
 13. (en)The Babylonian name of the god known among the Hebrews as Baal.
 14. (en)See Baal.
 15. (en)Thorny rutaceous tree of India, and its aromatic, orange-like fruit; called also Bengal quince, golden apple, wood apple.
 16. (en)The fruit is used medicinally, and the rind yields a perfume and a yellow dye.
 17. (en)Babylonian god of the earth; one of the supreme triad including Anu and Ea; earlier identified with En-lil a logarithmic unit of sound intensity equal to 10 decibels.
 18. (en)Logarithmic unit of sound intensity equal to 10 decibels.
 19. (en)Babylonian god of the earth; one of the supreme triad including Anu and Ea; earlier identified with En-lil.
 20. (en)The base-10 logarithm of the ratio of two power values The basis for the more-common term decibel: One bel equals 10 decibels.
 21. (en)Unit that represents the logarithm of the ratio of two levels.
 22. (en)The fundamental division of a logarithmic scale for expressing the ratio of two amounts of power, the number of bels denoting such a ratio being the logarithm to the base 10 of this ratio.
 23. (en)Unit that represents the logarithm of the ratio of two levels The number of bels is equal to the logarithm 10 ; 2 logarithm 10 ; and 2 logarithm 10 See dB.
 24. (en)Unit that represents the logarithm of the ratio of two levels The number of bels is equal to the logarithm sub 10 of P sub 1/P sub 2):2 logarithm sub 10 ; and 2 logarithm sub 10 See dB.
 25. (en)Dimensionless unit for expressing the ratio of two values of power, being the logarithm to the base 10 of the power ratio , is 10 times the logarithm to the base 10 of the power ratio A bel is 10 decibel.
 26. (en)Belarus.
 27. (en)Equal to 10 decibels, see decibel.
 28. (en)Business Establishment Listing.
 29. (en)Measurement of sound intensity named in honor of Alexander Graham Bell First used to relate intensity to a level corresponding to hearing sensation.
 30. (en)Title meaning Lord The Babylonian God Marduk was refered to as Bel.
 31. (en)Named for Alexander Graham Bell, who did the original scientific investigations; Also see decibel.
 32. (en)Stylized creeper pattern.
 33. (en)The Babylonian-Assyrian version of Baal, a common name for Marduk, chief god of Babylon , sometimes called Merodach by the Jews.
 34. (en)Waist.
 35. (en)Loins.
 36. (en)Middle of the back.
 37. (en)Loin.
 38. (en)Grubber.
 39. (en)Paddle.
 40. (en)Spade.
 41. (en)Come.
 42. (en)Middle.
 43. (en)Saddle.
 44. (en)Semen.
 45. (en)Spunk.
 46. (en)The small of the back.
 47. (en)Sperm.
 48. (fr)Ceinture
 49. Kls Belgium.
 50. Güç düzeyi farki birimi

bel ağrısı

 1. Bel çevresinde oluşan ve duyulan ağrı.
 2. (en)Lumbago.
 3. (en)Backache.

bel air

 1. Los Angeles'ta (California) varlıklı bir yerleşim toplumu; ABD'de birçok yerin adı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bel ağrısıbel airbel alıştırmasıbel atardamarlarıbel bağıbel bağlamakbel bağlayanbel belbel bel bakmakbel bellemekbebe ... shybe a bad judge ofbe a bad sailorbe a ball of fortune
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın