elemental ne demek?

  1. Temel, esas, basit, saf, doğa güçleri ile ilgili
  2. Esasa ait, esas, ana, temel, başlıca
  3. Basit, ilkel
  4. Tabiat kuvvetleri ne ait
  5. Kim bileşik olmayan
  6. Saf, halis

elemental analysis

  1. Elementel analiz

elemental ruh

  1. bir ruhun dört klasik elementlerden biriyle bağlantılı olması. ( ateş, toprak, hava ve su ). animizm ile ilgili .

Türetilmiş Kelimeler (bis)

elemental analysiselemental ruhelementallyelementarilyelementarinesselementelement ofelement of a setelement of truthelement of usuryelemenelemeeleme denetimieleme kalıntılarıeleme screeningeleme sınavı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın