kestir kim ölçeri ne demek?

 1. Verilmiş yargılar niteliğinde uyaranlar sunarak ve bu yargıların belli kişiliklere yüklenmesini isteyerek bireylerin tutumlarını ölçen ölçer.
 2. (en)“guess who” test.

kestiri

 1. Bir olay, bir deney ya da hesaplama sonucunu önceden kabaca bilme.
 2. Bir olay, bir deney ya da hesaplama sonucunu önceden kabaca bilme.
 3. (en)Prediction.
 4. (al)Voraussage
 5. (fr)Prédiction

kestirici

 1. Bir evrendeğeri kestirmek için kullanılan kural ya da işlev, örneklem değerlerinin bir işlevi olarak belirtilir, örneğin (…), evren ortalamasının birkestiricisidir. Bu işleve örneklemdeğer adı verilir.kestiricinin özel bir durum için elde edilen değerine kestirim denir.
 2. (en)Estimator.

kim

 1. "Hangi kişi?" anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir soru sözü
 2. Ki
 3. (en)Whoever.

ölçer

 1. Ateşi karıştıracak demir kol.
 2. Ölçü yapan aygıt.
 3. Ölçü yapan aygıt.
 4. (en)Meter.
 5. (en)Rake.
 6. (en)Poker.
 7. (en)Fire hook.
 8. (en)Stoker.
 9. (en)Gridiron.
 10. (en)Backbar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kestirikestiricikestirilen değerkestirilmekestirilmekkestirimkestirim denklemikestirim düzeltmesikestirim geçerliğikestirim hatasıkestiği tırnak olamamakkestanekestane dorusukestane fişeğikestane kabağıkestane kabuğundan çıkmış da kabuğunu beğenmemişkimkim bileşik olmayankim bilirkim bulduysa onundurkim çift dekompozisyonkim galyumkim ıngilizce konuşuyorkim kimdirkim kimekim kime dum dumakiki bağlacıki bundanki bununki değeri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın