illet olmak ne demek?

 1. Çok sinirlenmek, çok kızmak

  Batı taklitçiliği de illet olduğu sorunlardan biri idi.

  H. Taner
 2. (en)To get mad, to get very angry, to chafe.

illet etmek

 1. Sinirlendirmek, kızdırmak.
 2. Sakatlamak.

illet i dudiyye i ema

 1. Bk. bağırsak solucanı hastalığı

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

illet etmekillet i dudiyye i emailletilleti tammeilletliilleille ve lakinille velakinillegalillegal accessillill adaptedill advisedill affectedill assortedolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın