illeti tamme ne demek?

 1. Herhangi bir şeyin var olması için lazım gelen sebeblerin tamamı. Bu sebebler var olunca neticesinin vücuda gelmesi bizzarure ve bilvücub iktiza eder. (Osmanlıca'da yazılışı: illet-i tâmme)

illet

 1. Hastalık
 2. Hastalık derecesine varan alışkanlık
 3. Bozukluk.
 4. Kızdıran, sinirlendiren (şey veya kimse).
 5. Sebep.
 6. Neden.
 7. Hastalık.
 8. (en)Malady.
 9. (en)Disease.
 10. (en)Illness.

illet etmek

 1. Sinirlendirmek, kızdırmak.
 2. Sakatlamak.

tamme

 1. (Tammat) Kıyamet vakti.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

illetillet etmekillet i dudiyye i emaillet olmakilletliilleille ve lakinille velakinillegalillegal accessillill adaptedill advisedill affectedill assortedtammetammtamm horsfall mucoproteinTamm Horsfallmukoproteinitammatammahtamtam açıtam adtam adamıtam adamına çatmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın