illet ne demek?

 1. Hastalık

  Ben şarlatan değilim, oğlum. Bu illetin devası bendedir.

  P. Safa
 2. Hastalık derecesine varan alışkanlık

  Ya sayfa sayfa mektup yazmak illetine tutulmuş olanlara ne diyeyim?

  H. C. Yalçın
 3. Bozukluk.
 4. Kızdıran, sinirlendiren (şey veya kimse).
 5. Sebep.
 6. Neden.
 7. Hastalık.
 8. (en)Malady.
 9. (en)Disease.
 10. (en)Illness.
 11. (en)Malady sayrılık.
 12. (en)Hastalık.
 13. (en)Bad habit.
 14. (en)Addiction.
 15. (en)Cause.
 16. (en)Reason.
 17. (en)Nuisance.
 18. (en)Pest.
 19. (en)Chronic illness.
 20. (en)Defect.
 21. (en)Fault.

hastalık

 1. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı
 2. Ruh sağlığının bozulması durumu.
 3. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk.
 4. Aşırı düşkünlük, tutku.
 5. Sayrılık
 6. Nedeni, vücutta oluşturduğu değişimleri ve iyileşme olanağı bilinen veya bilinmeyen, karakteristik belirtiler ve bulgular dizisiyle kendini gösteren vücudun herhangi bir bölümü, organ veya sisteminin normal yapısı ve işlevlerinin kesilmesi veya sapması, sayrılık, maraz, rahatsızlık, hlk. illet, kem, morbus, toga.
 7. Çeşitli dış faktörlerin etkisi sonucu vücudun bir bölümü veya tamamında normal fonksiyonun bozulması durumu.
 8. (en)Illness.
 9. (en)Disease.
 10. (en)Sickness.

illet etmek

 1. Sinirlendirmek, kızdırmak.
 2. Sakatlamak.

illet i dudiyye i ema

 1. Bk. bağırsak solucanı hastalığı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

illet etmekillet i dudiyye i emaillet olmakilleti tammeilletliilleille ve lakinille velakinillegalillegal accessillill adaptedill advisedill affectedill assorted
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın