ill ne demek?

 1. Keskinlik veya parlaklık manasından alınmış olup; feryat, yemin, ahid ve karabet manalarına gelir. İbranice "il", ilah demek olduğu da söylenmiştir. (E.T.)
 2. (worse, worst), hasta, rahatsız, keyifsiz
 3. Fena, kötü
 4. Ters, meşum, uğursuz
 5. Sert, acı, hain, haksız
 6. Çirkin, kerih
 7. Kabili- yetsiz
 8. Fenalık, kötülük, zarar
 9. Hastalık, rahatsızlık, acı
 10. Fena surette
 11. Guçlükle, sıkıntı çekerek
 12. Uygunsuz olarak
 13. Sorun, bela, illet, dert
 14. Hastalık, rahatsızlık

ill adapted

 1. Uymayan, uygun olmayan.

ill advised

 1. Düşüncesiz, ihtiyatsız
 2. Akılsız, tedbirsiz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ill adaptedill advisedill affectedill assortedill assorted coupleill at easeill beingill bloodill bredill breedingilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın