illegal ne demek?

 1. Yasa dışı.
 2. Kanunsuz
 3. Usulsüz
 4. Kaçak
 5. Meşru olmayan
 6. Kanuna aykırı
 7. Gayrimeşru
 8. (en)Unlawful.
 9. (en)Illicit.
 10. (en)Against the law, unlawful.
 11. (en)Prohibited by law.
 12. (en)Violation of an architecture rule that an implementation is required to report See also unpredictable.
 13. (en)Not in accordance with the laws.
 14. (en)Illegal.
 15. (en)Prohibited by law or by official or accepted rules; 'an illegal chess move'.
 16. (en)Refers to the act not according to or authorized by law.
 17. (en)Against the law.
 18. (en)Illegally.

yasa

 1. Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural.
 2. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun.
 3. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum.
 4. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü.
 5. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel.
 6. Olaylar arasında düzenli bir bağıntıyı saptayan ve bir şeyin zorunlu olduğunu dile getiren genel önerme. Olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kural (doğayasası).
 7. Değişmezlik ve zorunluluk niteliği taşımayan, ancak bir yükümlülüğü içeren, özgür bir istence dayalı kural (gereklilikyasası). .// Bu türyasa: a- Hukukta: Toplumda bireyler arası ilişkileri düzenlemek amacıyle devletçe konmuş yönerge ve kurallar, b- Ahlâkta: Törelerle ilgili davranışları düzenleyici buyruklar ve yönergeler; bir davranışın nasıl olması gerektiğini, ne yapmak gerektiğini gösteren kurallar. 3-Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması zorunlu olan temel -> belitler; mantık kuralları (düşünmeyasaları).
 8. Kanun; düzen; töre.
 9. (en)Act of congress.
 10. (en)Code.

illegal access

 1. Yasadışı erişim

illegal arrest

 1. Kanuni olmayan yakalama
 2. Yasadışı yakalama

Türetilmiş Kelimeler (bis)

illegal accessillegal arrestillegal assignmentillegal characterillegal codeillegal considerationillegal contractillegal cutillegal ekonomiillegal immigrantilleille ve lakinille velakinillill adaptedill advisedill affectedill assorted
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın