illetli ne demek?

 1. Hastalığı olan.
 2. İkide bir aksaklık gösteren.
 3. (en)Diseased.

illet

 1. Hastalık
 2. Hastalık derecesine varan alışkanlık
 3. Bozukluk.
 4. Kızdıran, sinirlendiren (şey veya kimse).
 5. Sebep.
 6. Neden.
 7. Hastalık.
 8. (en)Malady.
 9. (en)Disease.
 10. (en)Illness.

illet etmek

 1. Sinirlendirmek, kızdırmak.
 2. Sakatlamak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

illetillet etmekillet i dudiyye i emaillet olmakilleti tammeilleille ve lakinille velakinillegalillegal accessillill adaptedill advisedill affectedill assorted
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın