ilişkin olmak ne demek?

 1. (en)Run on.

run

 1. III-XIII. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerinde kullanılan alfabenin harflerinin her biri.
 2. Göktürk yazıtlarında kullanılan yazı türünün harflerinden her biri.
 3. Koşmak
 4. Gidip gelmek (arasında)
 5. Talep, rağbet
 6. (en)To go swiftly; to pass at a swift pace; to hasten.
 7. (en)To flee, as from fear or danger.
 8. (en)To steal off; to depart secretly.
 9. (en)To contend in a race; hence, to enter into a contest; to become a candidate; as, to run for Congress.
 10. (en)To pass from one state or condition to another; to come into a certain condition; often with in or into; as, to run into evil practices; to run in debt.

ilişkin

 1. İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
 2. (en)Related.
 3. (en)Concerning.
 4. (en)Regarding.
 5. (en)Respecting.
 6. (en)Relative.
 7. (en)Relating to.
 8. (en)About.
 9. (en)Corresponding.

ilişkinin kesilmesi

 1. (en)Disengagement.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilişkinilişkinin kesilmesiilişkinlikilişkinlik duygusuilişkinlik ilkesiilişkinlik yasasıilişkiilişki bankacılığıilişki çizelgesiilişki dizeyiilişki katsayısıilişkenilişkenliilişiilişiği olmakilişiğini kesmeilişiğini kesmekilişikolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın