ilişkinlik ne demek?

  1. İlişkin olma durumu, aidiyet.
  2. (Thorndike) Birey ya da bir nesnenin daha geniş bir birimle ilişkili olan yanı.

ilişkinlik duygusu

  1. -Ailede çocuklar ile yetişkinlerin birbirlerine bağlı olduklarını bilmeleri, kendilerine gereksinme duyulduğunu sezmeleri. 2- Bir toplumsal kümeyi oluşturan kişilerin birbirlerine bağlı olduklarını duymaları.
  2. (en)Sense of belonging.

ilişkinlik ilkesi

  1. Biçimin yeni parçalar eklenip ya da çıkarılabilecek bir toplam olmadığı; ekleme ve çıkarmaların hem bütünü hem de parçayı etkilediği ilkesi. (Biçimde parçaların bağımsızlığı değil birbirine bağımlılığı söz konusudur.)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilişkinlik duygusuilişkinlik ilkesiilişkinlik yasasıilişkinilişkin olmakilişkinin kesilmesiilişkiilişki bankacılığıilişki çizelgesiilişki dizeyiilişki katsayısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın