ilişki dizeyi ne demek?

  1. (…)değişkenler kümesi için (…) değişkenleri arasındaki (…) ilişki katsayılarının oluşturduğu dizey. (…)olduğundan bakışımlı bir dizeydir.
  2. (en)Correlation matrix.

ilişki bankacılığı

  1. Bankanın müşterilerinin yatırım ve finansman gereksinimleri doğrultusunda bireysel çözümler üreterek yol gösterdiği bankacılık anlayışı.
  2. (en)Relationship banking.

ilişki çizelgesi

  1. İki-değişkenli dağılımın sıklık çizelgesi. Olumsallık çizelgesinden ayrımı, her iki nicel değişkenin de bölümlendirildiği durumlardaki sıklık dağılımını göstermesidir.
  2. (en)Correlation table.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilişki bankacılığıilişki çizelgesiilişki katsayısıilişki kurmailişki kurmakilişkiilişki kurucu araştırmailişki olmadan gerçekleşen doğumilişki oranıilişki simgesiilişkenilişkenliilişiilişiği olmakilişiğini kesmeilişiğini kesmekilişikdizeydizey dikecidizey diksırasıdizey izidizedize dizinidize düzenledize gelmekdize getirmekdizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın