ilişkinlik ilkesi ne demek?

 1. Biçimin yeni parçalar eklenip ya da çıkarılabilecek bir toplam olmadığı; ekleme ve çıkarmaların hem bütünü hem de parçayı etkilediği ilkesi. (Biçimde parçaların bağımsızlığı değil birbirine bağımlılığı söz konusudur.)

ilişkinlik duygusu

 1. -Ailede çocuklar ile yetişkinlerin birbirlerine bağlı olduklarını bilmeleri, kendilerine gereksinme duyulduğunu sezmeleri. 2- Bir toplumsal kümeyi oluşturan kişilerin birbirlerine bağlı olduklarını duymaları.
 2. (en)Sense of belonging.

ilişkinlik yasası

 1. Thorndike'ın birbiriyle bağlantılı olan söz, kavram ve nesnelerin; bağlantılı olmayanlardan daha kolay ve yeterli olarak anımsanacağını savunan görüşü.

ilke

 1. Temel düşünce, temel inanç, unsur, prensip
 2. Temel bilgi.
 3. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde.
 4. Davranış kuralı.
 5. Öge, unsur
 6. Kendisinden türetilen ilk madde.
 7. Öncül
 8. Bireysel karar ve eylemlerin, tutarlı ve eleştirel biçimde değerlendirilmesine olanak sağlayan ana kural.
 9. Başlangıç, hareket noktası, her şeyin kendisinden türediği ilk ve temel kaynak.
 10. Her türlü tartışmanın dışında sayılan kural.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilişkinlik duygusuilişkinlik yasasıilişkinlikilişkinilişkin olmakilişkinin kesilmesiilişkiilişki bankacılığıilişki çizelgesiilişki dizeyiilişki katsayısıilkesizlikilkeselilkeilke olarakilkeciilkecilikilkehanilkilk adımilk adımı atmakilk ağızilk ağızda
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın