ilişkinlik duygusu ne demek?

 1. -Ailede çocuklar ile yetişkinlerin birbirlerine bağlı olduklarını bilmeleri, kendilerine gereksinme duyulduğunu sezmeleri. 2- Bir toplumsal kümeyi oluşturan kişilerin birbirlerine bağlı olduklarını duymaları.
 2. (en)Sense of belonging.

ilişkinlik ilkesi

 1. Biçimin yeni parçalar eklenip ya da çıkarılabilecek bir toplam olmadığı; ekleme ve çıkarmaların hem bütünü hem de parçayı etkilediği ilkesi. (Biçimde parçaların bağımsızlığı değil birbirine bağımlılığı söz konusudur.)

ilişkinlik yasası

 1. Thorndike'ın birbiriyle bağlantılı olan söz, kavram ve nesnelerin; bağlantılı olmayanlardan daha kolay ve yeterli olarak anımsanacağını savunan görüşü.

duygu

 1. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.
 2. Ahlaki, estetik vb. şeyleri değerlendirme, onlara bağlanma yeteneği.
 3. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik.
 4. Duyularla algılama, his.
 5. Önsezi.
 6. Duyulan, işitilen, hissedilen şey.
 7. Kimi nesne, olay veya kişilerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim, his.
 8. Belli bir uyaran karşısında genellikle güdü ve değerlerle ilişkili olarak belirip çoğu kez süreklilik ve tutarlılık gösteren, heyecandan daha zayıf bir uyarım biçimi.
 9. (en)Feeling.
 10. (en)Emotion.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilişkinlik ilkesiilişkinlik yasasıilişkinlikilişkinilişkin olmakilişkinin kesilmesiilişkiilişki bankacılığıilişki çizelgesiilişki dizeyiilişki katsayısıduygusu uyandırmakduygusunu ifade etmeyenduygusunu kaybetmişduygusuzduygusuzcaduygusuzlaşmaduygusuzlaşmakduygusuzlaşmamakduygusuzlaştırduygusuzlaştırmakduygusalduygusal anımsamaduygusal benlikduygusal çıldırıduygusal destek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın