iğ ağacı ne demek?

  1. Ana yurdu Asya'nın dağlık bölgeleri olan, bazı türlerinde yaprakları kışın dökülen, odunu tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan, kömürü ile kara kalem resim yapılan küçük bir ağaç (Euonymus).
  2. (en)Spindal tree.

iğ iplik

  1. Mitoz bölünme sırasında oluşan iğ biçimindeki uzantı.

iğ iplikcikleri

  1. Tüpcüklerin bir araya gelmesi ile oluşan, hücre bölünmesinde kromozom santromerlerine tutunarak kutuplara sürüklendikleri sitoplazmik iplikcikler
  2. (en)Sipndle fibers

Türetilmiş Kelimeler (bis)

iğ iplikiğ iplikcikleriiğ iplikçiğiiğ iplikleriiğ kalıntısıiğ saatleriiğ yağıiğağacıiğaretlerağacı damarlı boyamakağacı kurt, insanı dert yerağacımsıağacın karekteristik yapısına sahip olanağacın kurdu içinde olurağacın meyvesi olunca, başını aşağı salarağacın tepesindeağacın tepesindekiağacın yaşını gösteren halkalarağacaağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demişağaca benzeyenağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurağaca çıkarmakağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın