ağacın kurdu içinde olur ne demek?

 1. Bir topluluğu çökertecek olan şey yine kendi içinden çıkar.

ağacın karekteristik yapısına sahip olan

 1. (en)Dendriform.

ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar

 1. Yararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış kimse alçak gönüllü olur.

içinde

 1. Süresince, zarfında
 2. Ortamında
 3. ... ile dolu bir biçimde.
 4. (en)Included.
 5. (en)Inside of.
 6. (en)Within.
 7. (en)Inly.
 8. (en)Therein.
 9. (en)Inside.
 10. (en)Among.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağacın karekteristik yapısına sahip olanağacın meyvesi olunca, başını aşağı salarağacın tepesindeağacın tepesindekiağacın yaşını gösteren halkalarağacı damarlı boyamakağacı kurt, insanı dert yerağacımsıağacaağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demişağaca benzeyenağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurağaca çıkarmakağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğükurduhkurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keserkurdun oğlu akıbet kurt olurkurdurmakurdurmakkurdurtmakurdurtmakkurdkurda aitkurda dönüşmekurda neden boynun kalın demişler, işimi kendim görürüm de ondan demişkurdahkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın