ağacı kurt, insanı dert yer ne demek?

  1. Kurt ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir.

ağacı damarlı boyamak

  1. (en)Grain.

ağacımsı

  1. Ağaçsı.
  2. (en)Dendritical
  3. (en)Dendroid

insanı

  1. İnsana ait, insanla alakalı. (Osmanlıca'da yazılışı: insanî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağacı damarlı boyamakağacımsıağacın karekteristik yapısına sahip olanağacın kurdu içinde olurağacın meyvesi olunca, başını aşağı salarağacın tepesindeağacın tepesindekiağacın yaşını gösteren halkalarağacaağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demişağaca benzeyenağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurağaca çıkarmakağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğükurtkurt adamkurt agizli kavramakurt ağzı dalyanıkurt aramakkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın