ağa ne demek?

 1. Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse

  Bu köyün ağası ben miyim, o mu...

  T. Buğra
 2. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan.
 3. Osmanlı İmparatorluğunda bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san.
 4. Koca.
 5. Büyük kardeş, ağabey

  Köye varınca ağamdan parasını muhakkak alır, sana veririm.

  E. İ. Benice
 6. Bir ailenin büyüğü.
 7. Bir yerin veya toplumun ulusu.
 8. Okur yazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan san.
 9. Osmanlı sarayında, yönetsel ve askerî örgütünde belli orun ve aşamadaki kişilere verilen ad.
 10. Büyük konaklarda çalışan erkek görevlilerin başı.
 11. Yaşlanma manasına gelen "ağmak"tan. büyük, efendi.
 12. Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse.
 13. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen san.
 14. Baba, amca, dayı, çavuş, abla.
 15. Ağabey, büyük kardeş.
 16. Reis, eşraf, büyük arazi sahibi.
 17. Yardım eden, cömert kimse.
 18. Okuryazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan
 19. Amir, baş, reis. eski devlet teşkilatımızda bazı idarecilere verilen unvan

ağa ait

 1. (en)Telary.

ağa arzı

 1. Yeniçeri ağasının ocak işleriyle ilgili olarak sadrazama yazdığı yazı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğüağa bölükleriağa çerağıağa divanıağa gediklileriağa gözatağa hakkıağ arayüz kartıağ atmaağ aygıt arayüzü özellikleriağ bağdaştırıcı kartı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın