iğ kalıntısı ne demek?

 1. Hayvan hücrelerinde sitoplâzma bölünmesinin son safhalarına doğru bölünme düzleminde görülen iğ ipliklerinin kalıntıları olduğu düşünülen yoğun yapı.
 2. (en)Midbody.
 3. (fr)Body centrale

 1. Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan yapılmış araç, eğirmen, kirmen.
 2. İğ iplik.
 3. Araba okunun ekseni.
 4. Değirmen taşının ortasında bulunan ve yukarıdaki üst taşa geçen demir eksen.
 5. Bk.iğ iplikleri
 6. Yün, pamuk vs. kıvırmağa mahsus iğne.
 7. (en)Spindle.
 8. Immünoglobülin, antikor, bulaşıcı yabancı cisimleri belirleyen veya etkisizleştiren birkaç kan proteinden herhangi biri; antikorlar içeren kan serumunun bir parçası (İmmünoloji)

iğ ağacı

 1. Ana yurdu Asya'nın dağlık bölgeleri olan, bazı türlerinde yaprakları kışın dökülen, odunu tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan, kömürü ile kara kalem resim yapılan küçük bir ağaç (Euonymus).
 2. (en)Spindal tree.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

iğ ağacıiğ iplikiğ iplikcikleriiğ iplikçiğiiğ iplikleriiğ saatleriiğ yağıiğağacıiğaretlerkalıntıkalıntı bitkikalıntı değerkalıntı gölkalıntı ışın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın