ağacın karekteristik yapısına sahip olan ne demek?

  1. (en)Dendriform.

ağacın kurdu içinde olur

  1. Bir topluluğu çökertecek olan şey yine kendi içinden çıkar.

ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar

  1. Yararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış kimse alçak gönüllü olur.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağacın kurdu içinde olurağacın meyvesi olunca, başını aşağı salarağacın tepesindeağacın tepesindekiağacın yaşını gösteren halkalarağacı damarlı boyamakağacı kurt, insanı dert yerağacımsıağacaağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demişağaca benzeyenağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurağaca çıkarmakağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın