iğ ne demek?

 1. Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan yapılmış araç, eğirmen, kirmen.
 2. İğ iplik.
 3. Araba okunun ekseni.
 4. Değirmen taşının ortasında bulunan ve yukarıdaki üst taşa geçen demir eksen.
 5. Bk.iğ iplikleri
 6. Yün, pamuk vs. kıvırmağa mahsus iğne.
 7. (en)Spindle.
 8. Immünoglobülin, antikor, bulaşıcı yabancı cisimleri belirleyen veya etkisizleştiren birkaç kan proteinden herhangi biri; antikorlar içeren kan serumunun bir parçası (İmmünoloji)

iğ iplikleri

 1. Mitoz ve mayoz sırasında hücrenin iki kutbu arasında, pozitif uçları birbirine doğru uzanan ve kromozomların hareketini yönlendiren mikrotüpçüklerden oluşan yapı. İğ.
 2. (en)Spindle.
 3. (fr)Fuseau

iğ ağacı

 1. Ana yurdu Asya'nın dağlık bölgeleri olan, bazı türlerinde yaprakları kışın dökülen, odunu tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan, kömürü ile kara kalem resim yapılan küçük bir ağaç (Euonymus).
 2. (en)Spindal tree.

iğ iplik

 1. Mitoz bölünme sırasında oluşan iğ biçimindeki uzantı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

iğ ağacıiğ iplikiğ iplikcikleriiğ iplikçiğiiğ iplikleriiğ kalıntısıiğ saatleriiğ yağıiğağacıiğaretler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın