iğ saatleri ne demek?

 1. (en)Working hours, hours of attendance.

 1. Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan yapılmış araç, eğirmen, kirmen.
 2. İğ iplik.
 3. Araba okunun ekseni.
 4. Değirmen taşının ortasında bulunan ve yukarıdaki üst taşa geçen demir eksen.
 5. Bk.iğ iplikleri
 6. Yün, pamuk vs. kıvırmağa mahsus iğne.
 7. (en)Spindle.
 8. Immünoglobülin, antikor, bulaşıcı yabancı cisimleri belirleyen veya etkisizleştiren birkaç kan proteinden herhangi biri; antikorlar içeren kan serumunun bir parçası (İmmünoloji)

iğ ağacı

 1. Ana yurdu Asya'nın dağlık bölgeleri olan, bazı türlerinde yaprakları kışın dökülen, odunu tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan, kömürü ile kara kalem resim yapılan küçük bir ağaç (Euonymus).
 2. (en)Spindal tree.

saat

 1. Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
 2. Vakit, zaman
 3. Bir işin yapıldığı belli bir zaman.
 4. Günün hangi saati olduğunu gösteren alet
 5. Sayaç.
 6. Bir günün yirmi dörtte biri, saat. Zaman, vakit. Muayyen, belli bir vakit. Altmış dakikalık zaman.
 7. (en)O'clock.
 8. (en)Hour.
 9. (en)Watch.
 10. (en)Clock.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

iğ ağacıiğ iplikiğ iplikcikleriiğ iplikçiğiiğ iplikleriiğ kalıntısıiğ yağıiğağacıiğaretlersaatlercesaatlerce sürmeksaatle çalışmasaatle denetimsaatlisaatsaat 5e kadar hazır olması gerekiyor.saat 9da geleceğiz.saat açısısaat açisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın