düşman düşmana gazel okumaz ne demek?

 1. Düşmandan ancak kötülük beklenir.

düşman

 1. Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, dost karşıtı
 2. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları
 3. Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar
 4. Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.).
 5. Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse.
 6. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse.
 7. (en)Enemy.
 8. (en)Antagonistic.
 9. (en)At enmity with.
 10. (en)Inimical.

düşman ağzı

 1. Düşmanın uydurduğu söz.
 2. Bir durumu kötü gösteren söz.

gazel

 1. Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi.
 2. Klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin eşliğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermesine de olanak veren müzik eseri.
 3. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.
 4. Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim.
 5. Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım biçimi.
 6. Şiir şekli.
 7. Latif.
 8. Tek kişinin özel bir ahenkle okuduğu manzume. (Aşk ve nefis gibi hislere ait olup, anlamı dine aykırı olursa ve kadın sesi ile caiz değildir.)
 9. (en)The black currant; also, the wild plum.
 10. (en)Lyric.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

düşmandüşman ağzıdüşman başınadüşman çatlatmakdüşman etmekdüşman için çalışan gizli örgütdüşman kanadını çevirmekdüşman kesilmekdüşman kuvvetleridüşman olmakdüşdüş azmasıdüş bakısıdüş çalışmasıdüş eylemekdüşmana aitdüşmana ödün vererek savaştan kaçınmadüşmana saldırmaya izinli özel ticaret gemisidüşmana yarak gerek, ya düşmandan ırak gerek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın