geçiş bölgesi ne demek?

 1. 1-Kent özeğine bitişik ya da onu çevreleyen, yapıların ölçünleri düşük, görünüşü bozuk, toprak değerleri yükselmiş, yapıları karma kullanımlara ayrılmış, türlü kentsel işgörü ve kolaylıklar yönünden dar boğazları ve toplumsal sorunları olan alan. bkz. çöküntü bölgesi. 2 - Bir kent içinde belli bir kullanım türünden bir başka kullanım türüne ya da belli bir toplumsal ve ekonomik kümenin elinden bir başkasının eline geçiş süreci içinde olan bölge.
 2. (en)Twilight area.
 3. (fr)Zone de transition

geçiş bağı

 1. (en)Hot link.

geçiş belgesi

 1. Bir okuldan başka bir okula geçecek öğrenciye, yazılmak istediği yeni okulun isteme yazısı üzerine, devam ettiği eski okulca verilen belge.

bölge

 1. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
 2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.
 3. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
 4. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri.
 5. (en)Region, zone.
 6. (en)Area.
 7. (en)Zone.
 8. (en)Region.
 9. (en)District.
 10. (en)Division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

geçiş bağıgeçiş belgesigeçişgeçiş alanıgeçiş aracıgeçiş aşamasıgeçiş dönemigeçiş durumugeçiş düzeneğigeçiş eksenigeçigeçi kabulgeçicigeçici adgeçici adresbölgeselbölgesel anatomibölgesel anestezibölgesel azgelişmebölgesel başkalaşımbölgebölge albölge anatomisibölge başsavcısıbölge denetimiböldürmeböldürmekböleböleçbölek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın