geçiş belgesi ne demek?

 1. Bir okuldan başka bir okula geçecek öğrenciye, yazılmak istediği yeni okulun isteme yazısı üzerine, devam ettiği eski okulca verilen belge.

geçiş bağı

 1. (en)Hot link.

geçiş bölgesi

 1. 1-Kent özeğine bitişik ya da onu çevreleyen, yapıların ölçünleri düşük, görünüşü bozuk, toprak değerleri yükselmiş, yapıları karma kullanımlara ayrılmış, türlü kentsel işgörü ve kolaylıklar yönünden dar boğazları ve toplumsal sorunları olan alan. bkz. çöküntü bölgesi. 2 - Bir kent içinde belli bir kullanım türünden bir başka kullanım türüne ya da belli bir toplumsal ve ekonomik kümenin elinden bir başkasının eline geçiş süreci içinde olan bölge.
 2. (en)Twilight area.
 3. (fr)Zone de transition

belge

 1. Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
 2. Tiyatro eserinin baş tarafına yazılan oyun özeti.
 3. Bir olguyu ya da bir savın doğruluğunu gösteren, basılı da olabilen kanıtlayıcı gereç.
 4. bir gerçeğe tanıklık eden şey
 5. Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman.
 6. (Bak: Vesika)
 7. (en)Certificate.
 8. (en)Voucher.
 9. (en)Brief.
 10. (en)Card.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

geçiş bağıgeçiş bölgesigeçiş alanıgeçiş aracıgeçiş aşamasıgeçişgeçiş dönemigeçiş durumugeçiş düzeneğigeçiş eksenigeçigeçi kabulgeçicigeçici adgeçici adresbelgesizbelgesiz bulgubelgeselbelgesel araştırmabelgesel filmbelgesel izlencebelgesel romanbelgebelge açbelge adıbelge alanlarıbelge almakbelgbelgabelganbelgar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın