erkin salınım ne demek?

 1. Cismin denge konumundan ayrılması ile doğan geri çağırıcı kuvvetin etkisinde oluşan salınım.
 2. Sıklığı çevrimin elektriksel birleşimine bağlı olan dalgalı akım.
 3. (en)Free oscillation.
 4. (fr)Oscillation libre

erkin sayışman

 1. Erkin olarak kendi başına ve adına çalışan sayışman.
 2. (en)Professional accountant.
 3. (fr)Comptable professionnel

erkin

 1. Hiçbir şarta bağlı olmayan.
 2. Hiçbir biçimde herhangi bir koşula bağlı olmayan.
 3. Özgür olan.
 4. İstediği gibi davranabilen.
 5. Serbest, hür.
 6. (en)Liberal serbest.
 7. (en)Free.
 8. (al)Frei
 9. (fr)Libre

salınım

 1. Salınma işi.
 2. Düzenli olarak hep aynı konumlardan aynı hızla geçen bir nesnenin hareketi, raks.
 3. Ayın yarım yüzeyinden biraz fazlasının yerden görülebilmesini sağlayan olay.
 4. Bir sarkacın, bir salıngacın, durmadan yinelenen gidip gelme devinimi.
 5. Bir dalgalı akım çevriminde eksiciklerin ileri geri yinelenen titreşimi.
 6. Bir denge durumu çevresinde oluşan, birim zamandaki yinelenme sayısına -yinelenim- ve yeğinliğine -genlik- göre belirlenen dönemsel devinim.
 7. İleri-Geri şeklindeki titreşim hareketi.
 8. (en)Cycle.
 9. (en)Oscillation.
 10. (en)Libration.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erkin sayışmanerkinerkin düşüşerkin eğitimerkin erkeerkin kökçeerkin titreşimerkin yükerkinayerkincierkilerkil deşiğierkil engelierkil erkeerkiletsalınımsalınım merkezisalınım özeğisalınımçizersalınımgözlersalınımlısalınımlı akımsalınımlı geometrik dizisalınımlı serisalınımölçersalınsalına salınasalınansalınarak geçmeksalınarak gitmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın