erkinay ne demek?

 1. Özgür ay.
 2. Bir kadın adı.

özgür

 1. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
 2. Yönetim bakımından yabancı bir gücün etkisi altında bulunmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan, bağımsız, hür (ulus, ülke).
 3. Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan.
 4. Tutuklu olmayan, serbest, hür.
 5. Başkasının kölesi olmayan, hür.
 6. Siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen.
 7. Toplumsal baskılara, özellikle görgü kurallarına boyun eğmeyen, tavır ve davranışlarında serbest olan.
 8. Serbestî, hür. ~ mallar: serbest mallar.
 9. Asalak olmayan, beslenme yönünden bağımsız, kendibeslek olan.
 10. (en)Free.

erkin

 1. Hiçbir şarta bağlı olmayan.
 2. Hiçbir biçimde herhangi bir koşula bağlı olmayan.
 3. Özgür olan.
 4. İstediği gibi davranabilen.
 5. Serbest, hür.
 6. (en)Liberal serbest.
 7. (en)Free.
 8. (al)Frei
 9. (fr)Libre

erkin düşüş

 1. Bir cismin, yalnız yerçekimi etkisiyle kendi başına yere doğru devinimi.
 2. Bir cismin, yalnız yerçekimi etkisiyle kendi başına yere doğru devinimi.
 3. (en)Free fall.
 4. (al)Freifall
 5. (fr)Chute libre

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erkinerkin düşüşerkin eğitimerkin erkeerkin kökçeerkilerkil deşiğierkil engelierkil erkeerkileterkerk istencierkaerkaberkaban
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın