erke e ne demek?

 1. İş yapabilme yeteneği. (Erkenin gizil, devimsel, elektriksel, ısıl, kimyasal, nükleer, radyan gibi çeşitli biçimleri vardır ve bunlar, uygun araçlarla birbirlerine çevrilebilir. Erkenin SI birimi jul'dür, simgesi E'dir).
 2. (en)Energy.
 3. (al)Energie
 4. (fr)Énergie

erke eşbölümü

 1. Nicemsiz sayıtım düzeneğine göre, belirli bir sıcaklıkta (T), devinen nesnenin her devinim kipine (örn. devinim erkesinin her bir boyut doğrultusundaki devinimden gelenine) ortalama (1/2) kT nicelikte erke düşmesi ilkesi.
 2. (en)Equipartition of energy.
 3. (fr)Équipartition d'énergie

erke eşbölüşümü

 1. Isıl dengedeki bir doğabilimsel yapıda, erkinlik derecesi başına düşen erkenin özdeş ve kT/2'ye eşit oluşu.
 2. Isıl dengedeki bir doğabilimsel yapıda, erkinlik derecesi başına düşen erkenin özdeş ve kT/2'ye eşit oluşu.
 3. (en)Équipartition of energy.
 4. (al)Energie Gleichteilung
 5. (fr)Équipartition de Vénergie

e

 1. Aynştaynyum elementinin simgesi.
 2. (e:) Başına getirildiği cümledeki kavrama göre çeşitli tonlar alarak birtakım duygular anlatan bir söz.
 3. (e:) Soru vurgusuyla şaşma ve merak anlatan bir söz.
 4. (e:) Ardından gelecek söz ve davranışları öğrenmek amacıyla soru kavramı taşıyan, bir beklentiyi içeren bir seslenme sözü.
 5. "Öyle ise, öyle olunca, mademki öyle" anlamlarında bir söz.
 6. Müzik edebiyatında ve dizgelerde Mİ notasını ifade eden harf.
 7. E, İngiliz alfabesinin beşinci harfi.
 8. Bk. ektoplâzmik yüz
 9. Enzim.
 10. Glutamik asit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erke eşbölümüerke eşbölüşümüerke aktaranıerke aralığıerke atlamasıerke dağılımıerke denkliğierkeerkerk istencierkaerkaberkabanerke dönüşümüerke düzeyiee 6 banyoe 6 prosese ağe boate booke boyutlu sayfae boyutue cetvelie commerceababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın