erkin kökçe ne demek?

 1. Bir özdeciğe bağlı olsa da kimyasal bir tepkileşim boyunca, ya da geçici olarak bağımsız duruma geçebilen öğecikler kümesi.
 2. Bir özdeciğe bağlı olsa da kimyasal bir tepkileşim boyunca, ya da geçici olarak bağımsız duruma geçebilen öğecikler kümesi.
 3. (en)Free radical.
 4. (al)Freies Radikal
 5. (fr)Radical libre

erkin düşüş

 1. Bir cismin, yalnız yerçekimi etkisiyle kendi başına yere doğru devinimi.
 2. Bir cismin, yalnız yerçekimi etkisiyle kendi başına yere doğru devinimi.
 3. (en)Free fall.
 4. (al)Freifall
 5. (fr)Chute libre

erkin eğitim

 1. Aristo felsefesine göre, yetişmekte olan bir kimseyi insanlık ve özgürlük bakımından yetkin duruma getirmeye yarayan eğitim.
 2. Ortaçağda Avrupa'da okumakta olan bir kimseye gerekli düşünce ve sanat kültürünü sağlayan yedi bilgi koluna (liberal arts) verilen genel ad.
 3. J. Dewey'nin görüşüne göre insana bağımsızlık ve özgürlük kazandırıcı nitelikte olan eğitim.
 4. Sınırı dar ve uzmanlığa kaçan eğitimden çok, sınırı geniş ve genel bir özellik taşıyan eğitim türü.
 5. (en)Liberal education.

kökçe

 1. Kimi birleşiklerde görüleni ve işlev bakımından birilikte davranan öğecik kümesi.
 2. Kimi birleşiklerde görüleni ve işlev bakımından birilikte davranan öğecik kümesi.
 3. (en)Radical.
 4. (al)Radikal
 5. (fr)Radical

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erkin düşüşerkin eğitimerkin erkeerkin salınımerkin sayışmanerkinerkin titreşimerkin yükerkinayerkincierkilerkil deşiğierkil engelierkil erkeerkiletkökçekökçükökçükkökçülkökkök açınığı veya köksel açınıkkök almakök anlamkök aoristiköbürgeköçeköçekköçek havasıköçekçe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın