erke dönüşümü ne demek?

 1. Erkenin bir durumdan bir başkasına, örneğin, elektrikselden ısıl erkeye dönüşümü.
 2. Erkenin bir durumdan bir başkasına, örneğin, elektrikselden ısıl erkeye dönüşümü.
 3. (en)Transformation of energy.
 4. (al)Energieum-wendlung
 5. (fr)Transformation de l'énergie

erke

 1. İş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.
 2. Enerji.
 3. Doğada çeşitli hallerde görünen iş yapabilme yeteneği. Değişlik yollarla bir türünden ötekine dönüşebilen bellibaşlıerke türleri erkil, devimsel, elektriksel, ısıl, ışıl, kimyasal, çekirdekselerkelerdir.
 4. Bir olanağın gerçekleşmesi; gerçek durumuna gelmesi.
 5. Karşıtı bk. gizilgüç.
 6. Eda, cilve.
 7. Nazlı, serbest büyütülmüş çocuk.
 8. İş başarma gücü.
 9. Misvak ağacı.
 10. (en)Slothful.

erke aktaranı

 1. Uyarılmış hal erkesinin bir özdecik içinde, bir eksicikten ötekine ya da özdecikten özdeciğe taşınanı.
 2. Uyarılmış hal erkesinin bir özdecik içinde, bir eksicikten ötekine ya da özdecikten özdeciğe taşınanı.
 3. (en)Energy transfer.
 4. (al)Energieüberleitung
 5. (fr)Transfert d'énergie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erkeerke aktaranıerke aralığıerke atlamasıerke dağılımıerke denkliğierke düzeyierke eerke eşbölümüerke eşbölüşümüerkerk istencierkaerkaberkabandönüşümün matrisidönüşümdönüşüm aralığıdönüşüm eğrisidönüşüm elektronudönüşüm kazancıdönüşüdönüşü olmayandönüşü olmayan bir karar vermekdönüşü olmayan bir şey yapmakdönüşük beta dağılımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın