erim er olsun da yerim çalı dibi olsun ne demek?

 1. Kadının kocasının fakir olması önemli değildir, yeter ki aile sorumluluklarını yerine getirsin.

erim

 1. İyi bir şeye işaret olan durum, muştu, müjde, beşaret.
 2. Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil.
 3. Bir şeyin erebileceği uzaklık.
 4. İyi bir şeye işaret olan durum.
 5. Vakıf olmak, yetmek.
 6. Sevgi.
 7. Müjde.
 8. (en)Compass.
 9. (en)Reach.
 10. (en)Shot.

erim erim

 1. Erimek eyleminin anlamını pekiştirir.
 2. "Zayıflamak, güçsüz bir duruma gelmek" anlamlarındaki erim erim erimek deyiminde geçen bir söz.

er

 1. Erbiyum elementinin simgesi.
 2. Erkek
 3. Erken
 4. İşini iyi bilen, yetenekli kimse
 5. Kahraman, yiğit.
 6. Rütbesiz asker, nefer.
 7. Koca.
 8. İhtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan rütbesiz askerdir.
 9. Karınca ve termit sosyetelerinde koloninin işlerini paylaşan, kanatsız ve büyük başlı işçi bireylerden oluşan sınıf. Asker, nefer.
 10. Erkek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erimerim erimerimeerime dolinierime eğrisierime ısısıerime nekrozuerime noktasıerime sertliğierime sıcaklığıerieriberibeericericaerer bezier bezi ağıer bezi atardamarıer bezi atrofisier bezi bölmelerier bezi hiperplazisier bezi hipertrofisier bezi hipoplazisier bezinin götürücü kanalcıklarıee 6 banyoe 6 prosese ağe boat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın