er bezinin götürücü kanalcıkları ne demek?

 1. Duktuli efferentes testis.
 2. (en)Ductuli efferentes testis.

er

 1. Erbiyum elementinin simgesi.
 2. Erkek
 3. Erken
 4. İşini iyi bilen, yetenekli kimse
 5. Kahraman, yiğit.
 6. Rütbesiz asker, nefer.
 7. Koca.
 8. İhtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan rütbesiz askerdir.
 9. Karınca ve termit sosyetelerinde koloninin işlerini paylaşan, kanatsız ve büyük başlı işçi bireylerden oluşan sınıf. Asker, nefer.
 10. Erkek.

er bezi

 1. Erkeklik hormonunu oluşturan erkek cinsiyet bezi, husye, haya, testis.
 2. Skrotum içerisinde birleşik tübüler bezlerden oluşan, spermanın yapıldığı kanalcıklarla bunlar arasında yer alan interstisyel hücrelerin bulunduğu organ, testis, didimis, haya, husye, orşis, taşak.
 3. Erkeklik hormonu ve sperma üreten erkek cinsiyet bezi, testis.
 4. (en)Testis.
 5. (la)Testis Dgr.: Yun. didimos

bezi

 1. Bk. beze
 2. Uslu, akıllı, zarif çocuk.

götürücü

 1. Götüren, yönelten.
 2. Herhangi bir sıvıyı veya duyuyu götüren yapı, efferent.
 3. (en)Eliminator.
 4. (en)Efferent.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erer bezier bezi ağıer bezi atardamarıer bezi atrofisier bezi bölmelerier bezi hiperplazisier bezi hipertrofisier bezi hipoplazisier değişenee 6 banyoe 6 prosese ağe boatbezini yıkamakbezibezi herkesin arşınına göre vermezlerbeziebezierbezier ekran koruyucusubezbez alırsan mısırdan , kız alırsan asildenbez ayağıbez ayakkabıbez bağlamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın