alışkanlık ne demek?

 1. Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy, ünsiyet

  ... devlet, gençleri ... kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.

  Anayasa

  Yılların verdiği alışkanlıkla, kendimden emin konuşuyorum.

  A. Ümit
 2. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.
 3. İç ve dış etkilerle davranışların tekrarlanması, hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren, şartlanmış davranış.
 4. Kişinin bağımlılığının olmadığı, ancak yazı yazarken veya imza atarken kişiye has karakteristik özelliklerin tekrarlanması.
 5. Bir ilacın tekrarlanarak kullanılması sonucunda oluşan psişik bağımlılık durumu.
 6. Bir edim ya da etki karşısında canlı bir varlığın kazanmış olduğu değişmez tutum.
 7. Bir şeyin sık sık yinelenmesi sonunda oluşan huy ve alışkı.
 8. (en)Habit.
 9. (en)Routine.
 10. (en)Custom.
 11. (en)Consuetude.
 12. (en)Habitude.
 13. (en)Practice.
 14. (en)Praxis.
 15. (en)Wont.
 16. (en)Addiction.
 17. (en)Ritual.
 18. (en)Convention.
 19. (en)Groove.
 20. (en)Habituation.
 21. (en)Second nature.

alışkanlık çöküntüsü

 1. Erken bunamalılarda rastlanan ve kişinin düzgülü yaşayışının belirtileri olan, temizlik, büyük ve küçük aptestin tutulması, görgü kuralları gibi alışkanlıkların yerini daha düşük düzeyde alışkanlıklarla hayvanca davranışların alması.

alışkanlık edinme

 1. Birtakım yalın davranışları, düzenli ve sürekli olarak yineleyecek biçimde öğrenme.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alışkanlık çöküntüsüalışkanlık edinmealışkanlık edinmekalışkanlık fiillerialışkanlık haline getirmekalışkanlık haline getirmişalışkanlık nedeniylealışkanlık olarakalışkanlık sıfatıalışkanlık sonucualışkanlığı olmakalışkanlığına saplanmakalışkanlığını bırakamayan kimsealışkan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın