alışkanlık fiilleri ne demek?

 1. Fiil kök ve gövdelerine geniş zaman sıfat-fiili ve ol- yardımcı fiili getirilerek kurulan karmaşık fiil türü. Bu fiiller bir oluşun geçmişte, şimdiki zamanda veya gelecekte alışkanlık hâlinde sürdüğünü veya süreceğini gösterirler: anlar ol-, bilir ol-, gider ol-, görmez ol-, tanımaz ol- gibi. Eskiden yanımıza hiç uğramayan bir dost, son günlerde sık sık arar ve hatırımızı sorar oldu. Hey’etten çokları bir şey anlamıyorlardı ama, reisin aldığı bu ciddî tavra bakarak, anlıyor gibi görünmeğe gayret eder oldular (T. Buğra, Küçük Ağa). Zil vurmaktan parmaklarım tutmaz oldu (R.H. Karay, Sürgün s. 110). Eğer böyle hareketsiz yaşarsa, birkaç yıl sonra yerinden kalkamaz ve dışarı çıkamaz olacaktır. bk. karmaşık fiil(ler)

alışkanlık

 1. Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy, ünsiyet
 2. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.
 3. İç ve dış etkilerle davranışların tekrarlanması, hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren, şartlanmış davranış.
 4. Kişinin bağımlılığının olmadığı, ancak yazı yazarken veya imza atarken kişiye has karakteristik özelliklerin tekrarlanması.
 5. Bir ilacın tekrarlanarak kullanılması sonucunda oluşan psişik bağımlılık durumu.
 6. Bir edim ya da etki karşısında canlı bir varlığın kazanmış olduğu değişmez tutum.
 7. Bir şeyin sık sık yinelenmesi sonunda oluşan huy ve alışkı.
 8. (en)Habit.
 9. (en)Routine.
 10. (en)Custom.

alışkanlık çöküntüsü

 1. Erken bunamalılarda rastlanan ve kişinin düzgülü yaşayışının belirtileri olan, temizlik, büyük ve küçük aptestin tutulması, görgü kuralları gibi alışkanlıkların yerini daha düşük düzeyde alışkanlıklarla hayvanca davranışların alması.

fiil

 1. İş, davranış.
 2. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.
 3. Bk. yüklem
 4. Bk. edim
 5. Bk. eylem
 6. (Fi'l) Müessirin te'siri. Amel, iş.
 7. (en)Verbal.
 8. (en)Deed.
 9. (en)Predicate.
 10. (en)Action.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alışkanlıkalışkanlık çöküntüsüalışkanlık edinmealışkanlık edinmekalışkanlık haline getirmekalışkanlık haline getirmişalışkanlık nedeniylealışkanlık olarakalışkanlık sıfatıalışkanlık sonucualışkanlığı olmakalışkanlığına saplanmakalışkanlığını bırakamayan kimsealışkanfiille isim bileşiğifiillık halfiillikfiillik kökfiilfiil adıfiil ayrılığıfiil binası lahikalarıfiil bükünü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın