de angelis method ne demek?

 1. De angelis yöntemi

de

 1. Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.
 2. Da / de.
 3. (en)Also.
 4. (en)Withal.
 5. (en)As well.
 6. (en)Upon.
 7. (en)Death PC Paid in full through consolidation loan.
 8. (en)Flection - The amount of deformation or bending in a pallet or pallet component under load.
 9. (en)The two-character ISO 3166 country code for GERMANY.
 10. (en)Of; from - used in names MM - expresses assent UN - one.

De angelis yöntemi

 1. Ön çapraz bağ yırtıklarında yandan eklem kapsülasına yapılan ensizyon kenarlarının birbiri üzerine bindirme işlemiyle daraltılıp dikiş uygulanması.
 2. (en)De Angelis method.

de

 1. Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.
 2. Da / de.
 3. (en)Also.
 4. (en)Withal.
 5. (en)As well.
 6. (en)Upon.
 7. (en)Death PC Paid in full through consolidation loan.
 8. (en)Flection - The amount of deformation or bending in a pallet or pallet component under load.
 9. (en)The two-character ISO 3166 country code for GERMANY.
 10. (en)Of; from - used in names MM - expresses assent UN - one.

method

 1. Yöntem, usul, metot
 2. Yol, tarz
 3. Düzen, nizam
 4. Yordam

Türetilmiş Kelimeler (bis)

De angelis yöntemidede aeratede aerationde beceriksizde bonne gracede broglie dalgasıDe Broglie hipotezide broglie hypotesisde broglie wavedd 76d aD aktifleştirilmiş bitkisel sterolD aktifleştirilmiş hayvansal sterolangelicangelic acidangelicaangelica archangelicaangelicalangelangel cakeangel fishangel food cakeangel hairangeionangangahangajeangaje etmekangajman
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın