de bonne grace ne demek?

 1. De bonne grace, zarif bir şŸekilde (Fransızca)

de

 1. Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.
 2. Da / de.
 3. (en)Also.
 4. (en)Withal.
 5. (en)As well.
 6. (en)Upon.
 7. (en)Death PC Paid in full through consolidation loan.
 8. (en)Flection - The amount of deformation or bending in a pallet or pallet component under load.
 9. (en)The two-character ISO 3166 country code for GERMANY.
 10. (en)Of; from - used in names MM - expresses assent UN - one.

de aerate

 1. Havalandırmak, havasını değiştirmek

bonne

 1. Hizmetçi kadın, dadı.

grace

 1. Gufran, kerem
 2. Lütfetmek, teşrif etmek
 3. Onur vermek, şereflendirmek
 4. Merhamet
 5. Zarafet, letafet, nezaket
 6. İnayet, lütuf
 7. Fazilet
 8. Rahmet
 9. Şükran duası (sofrada)
 10. Mühlet, müsaade (borç için)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dede aeratede aerationde angelis methodDe angelis yöntemide beceriksizde broglie dalgasıDe Broglie hipotezide broglie hypotesisde broglie wavedd 76d aD aktifleştirilmiş bitkisel sterolD aktifleştirilmiş hayvansal sterolbonnebonnetbonnet formülübonnet monkeybonnetedbonnetheadbonnets operationbonnets signbonnbonn katalogu bdbon appetitbon appetitebon motbon otubon ton
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın