De angelis yöntemi ne demek?

 1. Ön çapraz bağ yırtıklarında yandan eklem kapsülasına yapılan ensizyon kenarlarının birbiri üzerine bindirme işlemiyle daraltılıp dikiş uygulanması.
 2. (en)De Angelis method.

de

 1. Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.
 2. Da / de.
 3. (en)Also.
 4. (en)Withal.
 5. (en)As well.
 6. (en)Upon.
 7. (en)Death PC Paid in full through consolidation loan.
 8. (en)Flection - The amount of deformation or bending in a pallet or pallet component under load.
 9. (en)The two-character ISO 3166 country code for GERMANY.
 10. (en)Of; from - used in names MM - expresses assent UN - one.

de aerate

 1. Havalandırmak, havasını değiştirmek

yöntem

 1. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem.
 2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol, metot.
 3. Bir sorunu çözüme götürmek için geliştirilen yollar.
 4. Bir işlemin yapılması yolu.
 5. (en)Mode.
 6. (en)Modus.
 7. (en)Order.
 8. (en)Practice.
 9. (en)Procedure.
 10. (en)Proceeding.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dede aeratede aerationde angelis methodde beceriksizde bonne gracede broglie dalgasıDe Broglie hipotezide broglie hypotesisde broglie wavedd 76d aD aktifleştirilmiş bitkisel sterolD aktifleştirilmiş hayvansal sterolangelicangelic acidangelicaangelica archangelicaangelicalangelangel cakeangel fishangel food cakeangel hairangeionangangahangajeangaje etmekangajman
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın