dönme hareketi ne demek?

 1. Bk. dönme devinimi
 2. (en)Volution.

dönme devinimi

 1. Bir nesnenin bir nokta ya da bir eksen çevresinde dönmesi.
 2. (en)Rotational motion.
 3. (al)Drehbewegung
 4. (fr)Mouvement rotationnel

dönme hali

 1. Özdeciklerin, bir eksenleri çevresindeki devinim durumu; bu durumun nicemsel değişimi dönme izge çizgileri oluşmasına yol açar.
 2. (en)Rotational state.
 3. (al)Rotationszustand
 4. (fr)État de rotation

dönme hastalığı

 1. Köpeklerin ince bağırsaklarında parazitlenen Taenia multiceps adlı sestodun larvalarının (Coenurus cerebralis) koyunların beyin ve omuriliğine yerleşmesi sonucunda oluşan, yürürken sallanma, felç, körlük gibi belirtilerle karakterize hastalık.
 2. Beyne yerleşen Taenia solium sistiserkleri tarafından oluşturulan sendeleme ve dönme ile karakterize hareket bozukluğu.
 3. Genç alabalıklarda Myxosoma cerebralis adlı protozoonun neden olduğu, aksiyal iskelette kıkırdak hasarına ve ses dengeleme organında granülom oluşumuna neden olan, bu nedenle balıklarda dairesel biçimde yüzme gibi belirtilerin görüldüğü oldukça öldürücü bir hastalık.
 4. Balıklarda, Myxosoma cerebralis adlı protozoon sporlarının tarafından meydana getirilen hastalık, Miksozomoz.
 5. (en)Turning disease, whirling disease.
 6. (en)Whirling disease.

hareket

 1. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon.
 2. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma
 3. Davranış, tutum
 4. Yola çıkma.
 5. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılan ilerlemeler, akım.
 6. Yer sarsıntısı, deprem
 7. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri.
 8. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi.
 9. Deprem
 10. Bk. devinim

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dönme halidönme hastalığıdönmedönme ayarıdönme devinimidönme dolapdönme eksenidönme filmdönme izgesidönme kutbudönbabadöndercekdöndüdöndüreçdöndürenhareketi arzhareketi dahilhareketi meriyyehareketi mihveriyehareketi müstakimehareketin ilk kuraliharekethareket alanıhareket anahtarihareket analizihareket anlayışıharekeharekelemeharekelemekharekeliharekesiz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın