dönme hastalığı ne demek?

 1. Köpeklerin ince bağırsaklarında parazitlenen Taenia multiceps adlı sestodun larvalarının (Coenurus cerebralis) koyunların beyin ve omuriliğine yerleşmesi sonucunda oluşan, yürürken sallanma, felç, körlük gibi belirtilerle karakterize hastalık.
 2. Beyne yerleşen Taenia solium sistiserkleri tarafından oluşturulan sendeleme ve dönme ile karakterize hareket bozukluğu.
 3. Genç alabalıklarda Myxosoma cerebralis adlı protozoonun neden olduğu, aksiyal iskelette kıkırdak hasarına ve ses dengeleme organında granülom oluşumuna neden olan, bu nedenle balıklarda dairesel biçimde yüzme gibi belirtilerin görüldüğü oldukça öldürücü bir hastalık.
 4. Balıklarda, Myxosoma cerebralis adlı protozoon sporlarının tarafından meydana getirilen hastalık, Miksozomoz.
 5. (en)Turning disease, whirling disease.
 6. (en)Whirling disease.

dönme

 1. Bkz. transseksüalizm, seksüel disfori
 2. Dönmek işi
 3. Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse.
 4. Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi.
 5. Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi.
 6. Bir cismin bir eksen çevresindeki devinimi.
 7. Resim eşlemesinin bozulmasından dolayı almaç görüntülüğünde resmin aşağıya ya da yukarıya doğru yavaş ya da hızlı olarak yer değiştirmesi.
 8. Bk. inversiyon
 9. Bir bağırsak halkasının kendi ekseni etrafında lümenin daralmasına neden olacak tarzda dönmesi, volvulus.
 10. (en)Apostasy.

dönme ayarı

 1. Almaçtaki akmayı durdurmak için yapılan ayar.
 2. (en)Vertical lock.
 3. (al)Bildfangregler
 4. (fr)Contrôle du défilement verticale, réglage de la stabilité verticale

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dönmedönme ayarıdönme devinimidönme dolapdönme eksenidönme filmdönme halidönme hareketidönme izgesidönme kutbudönbabadöndercekdöndüdöndüreçdöndürenhastalığı modifiye eden antiromatizmal ilaçhastalığı teşhis etmekhastalığı vücudun başka bir bölümüne taşıyan ilaçhastalığın başka bir hastalıkla karışmasıhastalığın diğer organa müdahale ile tedavisihastalığın sadece kafada olduğuna inanan mezhephastalığın sebebini anlama bilimihastalığın seyrihastalığın sonucunu tahminhastalığını gizlemehastalığa eğilimi olan kimse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın