dönme ne demek?

 1. Dönmek işi

  Dönmeyi kararlaştırmış da olsa bir aksilik, mutlaka bir aksilik, benim saadetime engel olacaktı.

  T. Buğra
 2. Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse.
 3. Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi.
 4. Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi.
 5. Bir cismin bir eksen çevresindeki devinimi.
 6. Resim eşlemesinin bozulmasından dolayı almaç görüntülüğünde resmin aşağıya ya da yukarıya doğru yavaş ya da hızlı olarak yer değiştirmesi.
 7. Bk. inversiyon
 8. Bir bağırsak halkasının kendi ekseni etrafında lümenin daralmasına neden olacak tarzda dönmesi, volvulus.
 9. Bkz. transseksüalizm, seksüel disfori
 10. (en)Apostasy.
 11. (en)Volvulus.
 12. (en)Linehold, rooll (of frame).
 13. (en)Turning.
 14. (en)Turn.
 15. (en)Rotation.
 16. (en)Torsion.
 17. (en)Conversion.
 18. (en)Convert.
 19. (en)Circumvolution.
 20. (en)Cycle.
 21. (en)Deflection.
 22. (en)Deflexion.
 23. (en)Facing.
 24. (en)Gyration.
 25. (en)Loop.
 26. (en)Proselyte.
 27. (en)Renegade.
 28. (en)Spin.
 29. (en)Swing.
 30. (en)Tumble.
 31. (en)Twist.
 32. (en)Veer.
 33. (en)Wheel.
 34. (en)Whirligig.
 35. (en)Winding.
 36. (en)Apostle.
 37. (en)Relapse.
 38. (en)Reversal.
 39. (en)Revolution.
 40. (en)Turnabout.
 41. (en)Transsexual.
 42. (en)Member of a Jewish community which converted to Islam in the seventeenth ce.
 43. (en)Circulation.
 44. (en)Rotative.
 45. (en)Rotary motion.
 46. (en)Regress.
 47. (en)Circuit.
 48. (en)Rolling.
 49. (en)Return.
 50. (en)Currency.
 51. (en)Circular motion.
 52. (en)Curling.
 53. (en)Warping.
 54. (en)Whirli.
 55. (al)Drehung
 56. (al)Vertikal Ablenkung, Durchfallen, Bildurchfallen
 57. (fr)Rotation
 58. (fr)Défilement vertical

dönmek

 1. Kendi ekseni üzerinde veya başka bir şeyin dolayında hareket etmek
 2. Geri gelmek, geri gitmek
 3. Yönelmek
 4. Sapmak
 5. Bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek
 6. Sınıfta kalmak.
 7. Durumdan duruma geçmek, değişmek, olduğundan daha değişik bir durum almak, benzemek
 8. Belirli bir yerde dolaşmak.
 9. Dönme eylemi.
 10. (en)Pivo.

inversiyon

 1. İçe döndürme
 2. Bir kromozomda, iki noktadan kırılma sonucu aradaki parçanın 180 derece dönmesi ve tekrar birleşmesi şeklinde oluşan yapısal değişiklik.
 3. Bir kromozomda bulunan bir dizi genin yüz seksen derece tersine çevrilmesi. Normal dizilişin alfabetik olduğunu kabul edersek, A B C G F E D H I, D E F G genlerinininversiyonunu gösterir. Ters çevrilme sentromeri kapsarsa perisentrik, kapsamazsa parasentrik olarak adlandırılır.
 4. Yüksek hava basıncında hafifçe ısınan havanın ağır ve soğuk hava tabakası üzerinde birikmesi ile çok tabakalı hava yapısının oluşması.
 5. Dönme, ters dönme.
 6. Bir kromozomda bulunan bir dizi genin yüz seksen derece tersine çevrilmesi.
 7. (en)Inversion.
 8. (en)Invertion.
 9. (al)Inversion
 10. (al)Inversionen

dönme ayarı

 1. Almaçtaki akmayı durdurmak için yapılan ayar.
 2. (en)Vertical lock.
 3. (al)Bildfangregler
 4. (fr)Contrôle du défilement verticale, réglage de la stabilité verticale

dönme devinimi

 1. Bir nesnenin bir nokta ya da bir eksen çevresinde dönmesi.
 2. (en)Rotational motion.
 3. (al)Drehbewegung
 4. (fr)Mouvement rotationnel

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dönme ayarıdönme devinimidönme dolapdönme eksenidönme filmdönme halidönme hareketidönme hastalığıdönme izgesidönme kutbudönbabadöndercekdöndüdöndüreçdöndüren
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın