dönme izgesi ne demek?

 1. Özdeciklerin dönme geçişlerinden kaynaklanan kızılaltı bölgedeki kuşak izgeleri.
 2. Dönen bir buzsulun üzerine düşen bir X-ışını demetinin buzsul örgüsünde kırımıma uğrayarak verdiği izge.
 3. (en)Rotation spectrum.
 4. (al)Rotationsspektrum
 5. (fr)Spectre de rotation

dönme ayarı

 1. Almaçtaki akmayı durdurmak için yapılan ayar.
 2. (en)Vertical lock.
 3. (al)Bildfangregler
 4. (fr)Contrôle du défilement verticale, réglage de la stabilité verticale

dönme devinimi

 1. Bir nesnenin bir nokta ya da bir eksen çevresinde dönmesi.
 2. (en)Rotational motion.
 3. (al)Drehbewegung
 4. (fr)Mouvement rotationnel

izge

 1. Beyaz aşığı oluşturan renklerin, sıklık ya da dalga boyu sırasınca dizildiği görüngü.
 2. Bir akımmıknatıssal ışınım, kendisini oluşturan dalga boylarına ya da sıklıklara ayrıştırıldığında elde edilen çizge. anlamdaş alkım.
 3. Elek-tromıknatıslı ışınımların, kendilerini oluşturan dalga uzunluklarına ya da yinelenimlere ayrıldıklarında sağlanan sonuç. (Görünür ışık bölümünde bunun iyi bir örneği, beyaz ışığın bir optik biçmeden geçtiğinde ortaya çıkan renkler kuşağıdır)
 4. İnsan kulağının algılayabileceği ve değerlendirebileceği ses dalgaları yineleniminin kuşağı; sesizgesi.
 5. (en)Spectrum.
 6. (en)Spectrum,.
 7. (en)Audio spectrum.
 8. (al)Spektrum
 9. (al)Spektrum,
 10. (al)Akustische Spektrum

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dönme ayarıdönme devinimidönme dolapdönme eksenidönme filmdönmedönme halidönme hareketidönme hastalığıdönme kutbudönbabadöndercekdöndüdöndüreçdöndürenizgeselizgesel analizizgesel çözümlemeizgesel dizilerizgesel duyarlıkizgeizge bilgisiizge bilimiizgebilimizgeçizerizgara etkisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın