hareketin ilk kurali ne demek?

 1. (en)First law of motion

hareketi arz

 1. Zelzele, deprem, yer sarsıntısı. (Osmanlıca'da yazılışı: hareket-i arz)

hareketi dahil

 1. Tar: Kanuni Sultan Süleyman zamanında Süleymaniye medreselerinin binasından sonra onikiye çıkarılan tarik-i tedris (okutma yolu) silsilesinin dördüncü mertebesindeki müderrislerine verilen bir ünvandır. (Osmanlıca'da yazılışı: hareket-i dâhil)

ilk

 1. Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
 2. Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni
 3. Birinci olarak, en başta.
 4. (en)Kind of person; 'I don't like people of his ilk'.
 5. (en)First.
 6. (en)Primary.
 7. (en)The very first.
 8. (en)Original.
 9. (en)Beginning.
 10. (en)Early.

kura

 1. İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, sıralama, ad çekme
 2. Bk. adçekimi
 3. Bk. adçekme
 4. 1. cesur. 2. çelik. 3. toprak içinde bulunan büyük taş.
 5. Talih denemek maksadı ile çekilen kapalı pusla veya fal açma. (Osmanlıca'da yazılışı: kur'a)
 6. (Karye. C.) Karyeler, köyler, kasabalar.
 7. İbadet eden.
 8. (en)[Kura River] course, class, rate of exchance, rate, courtship, flirt, suit, wooing, attention, court, flirtation, par, pass, rush, addresses.
 9. (en)Draw.
 10. (en)River in western Asia; rises in northeast Turkey and flows to the Caspian Sea.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hareketi arzhareketi dahilhareketi meriyyehareketi mihveriyehareketi müstakimeharekethareket alanıhareket anahtarihareket analizihareket anlayışıharekeharekelemeharekelemekharekeliharekesizilkilk adımilk adımı atmakilk ağızilk ağızdailk anilk aşama birimleriilk bağırsak boşluğuilk bağırsak çatısıilk bahsedilenilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın