hareket ne demek?

Kökeni: Arapça

 1. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon.
 2. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma

  Her hareketi kamera önünde rol yapıyormuşçasına hesaplı.

  R. H. Karay
 3. Davranış, tutum

  Sakin, dürüst, kıyafeti ve hareketleriyle hiçbir ayrılık göstermeyen bir adamdır.

  H. E. Adıvar
 4. Yola çıkma.
 5. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılan ilerlemeler, akım.
 6. Yer sarsıntısı, deprem
 7. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri.
 8. Deprem

  Ben diyor, hareket olurken Eminönü'nde idim.

  Memduh Şevket Esendal
 9. Bk. devinim
 10. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi
 11. Bk. devim
 12. Bir organizmanın çeşitli kısımlarının birbirine göre durumunu ya da yerini değiştirmesi.
 13. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi.
 14. Yangıyla ilgili olaylarda; akyuvarların uygun koşullar altında yapılarındaki miyozin ve aktin gibi kontraksiyonu sağlayan proteinleri vasıtasıyla etkin olarak damarlardan dışarı çıkma hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü, lokomosyon.
 15. Bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü.
 16. Atın bacaklarının hareketi.
 17. Kımıldanma. Davranış. Yola çıkmak. Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesi. Sarsıntı.
 18. (en)Drive.
 19. (en)Function.
 20. (en)Traffic.
 21. (en)Dispatching.
 22. (en)Movement.
 23. (en)Transaction.
 24. (en)Movemnt.
 25. (en)Locomotion, action.
 26. (en)Action.
 27. (en)Move.
 28. (en)Motion.
 29. (en)Starting.
 30. (en)Behavior.
 31. (en)Behaviour.
 32. (en)Bearing.
 33. (en)Conduct.
 34. (en)Demeanour.
 35. (en)Deportment.
 36. (en)Gesture.
 37. (en)Locomotion.
 38. (en)Play.
 39. (en)Setout.
 40. (en)Step.
 41. (en)Stroke.
 42. (en)Activity.
 43. (en)Deed.
 44. (en)Departure.
 45. (en)Front.
 46. (en)Life.
 47. (en)Start.
 48. (en)Stir.
 49. (en)Earthquake.
 50. (en)Tremor.
 51. (en)Leaving.
 52. (en)Performance.
 53. (en)Proceeding.
 54. (en)Procedure.
 55. (en)Exploit.
 56. (en)Set-out.
 57. (en)Take-off.
 58. (en)Running.
 59. (fr)Motion
 60. (fr)Mouevment

devinim

 1. Devinme işi, hareket
 2. Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü.
 3. Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş.
 4. Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket.
 5. Zaman içinde durum değiştirme.
 6. Durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu, devim, hareket.
 7. Tarihin akışı içinde var olan düzeni değiştirmeye zorlayan " toplumsal, tinsel vb. güçlerin baskısı.
 8. Bir nesnenin konumunun zamana bağlı olarak değişimi; olay çatkısına göre incelenir.
 9. Olabilirlikten gerçekliğe geçiş
 10. Yer değiştirme; bir noktanın uzaydaki bir durumdan başka bir duruma geçişi; zaman içinde durum değiştirme

hareket alanı

 1. (en)Swing, elbowroom.

hareket anahtari

 1. (en)Action switch

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hareket alanıhareket anahtarihareket analizihareket anlayışıhareket bilimihareket çözümlemesihareket dairesihareket dingilihareket dosyasıhareket edebilenharekeharekelemeharekelemekharekeliharekesiz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın